ienova biedt continuïteit
en persoonlijke zorg..

Wat doet een verloskundige?

In Nederland is het verloskundige systeem onderverdeeld in eerste en tweede lijn. Indien er geen medische indicatie is voor extra zorg of controles, vindt de begeleiding plaats door de eerste lijn, de verloskundige. Zij is gespecialiseerd in het begeleiden van de normale zwangerschap en bevalling. Het betreft hier dus de gezonde zwangere met een gezonde baby zowel tijdens de zwangerschap, de bevalling als het kraambed. Indien op enig moment een medische indicatie ontstaat, vindt een verwijzing plaats naar de tweede lijn, dit is de klinisch werkende verloskundige en de gynaecoloog. Deze neemt de zorg dan (soms tijdelijk) over. De verloskundigen van Ienova werken nauw samen met het Amphia Ziekenhuis en zij zullen je ook adviseren indien er meer klinische zorg gewenst is. Het moeder en kind centrum van het Amphia Ziekenhuis bevindt zich op de locatie Langendijk 75.

In het kader van de Wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) wordt er bij inschrijving in de praktijk toestemming gevraagd een medisch dossier op te stellen, deze medische gegevens mogen bij een verwijzing worden ingezien door andere behandelaars of relevante instanties.

Ienova is ingeschreven bij de landelijke organisatie voor verloskundigen (KNOV) en alle verloskundigen van Ienova zijn daarnaast te vinden in zowel het landelijke BIG-register als in het Landelijke Kwaliteitsregister van de KNOV. Voortdurend wordt in de praktijk gewerkt aan het verbeteren en evalueren van de zorg. Conform de Landelijke regelgeving voldoet de praktijk aan de wet klachtenrecht, privacyregelingen en het in stand houden van de vakbekwaamheid.

Het is belangrijk dat u zich goed voelt bij uw verloskundige. Want zwanger zijn is al spannend genoeg. Daarom doen we er alles aan om u en uw kindje goed te begeleiden. Zit u met vragen? Met twijfels? Bent u ergens ontevreden over? Vertel het ons dan. Liefst zo snel mogelijk, maar óók als u er al een tijdje mee rondloopt. Dan praten we er samen over en proberen we er snel iets aan te doen. Misschien kunnen we een misverstand uit de weg ruimen en u geruststellen. Of op een manier gaan werken waar u zich prettiger bij voelt. We maken graag een aparte afspraak met u. Dan hebben we rustig de tijd om te praten. Als u het lastig vindt om het gesprek te voeren, kunt u iemand die u vertrouwt meenemen naar dit gesprek.

Wilt u meer weten over uw rechten of wilt u advies? Of wilt u uw klacht eerst met iemand anders bespreken? Of vindt u het prettig als iemand u helpt bij het indienen van een klacht? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionarissen zijn onpartijdig. Zij bespreken met u waarover u ontevreden bent en wat u zou willen bereiken met uw klacht. Zij adviseren u wat u kunt doen. Ze helpen u ook om het gesprek met ons aan te gaan als u dat moeilijk vindt. Of om een brief te schrijven over de klacht. De klachtenfunctionaris kan u en ons helpen om samen een oplossing te zoeken. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

Contact met de klachtenfunctionaris
Neem contact op met een klachtenfunctionaris via klachtverloskunde.nl.
De verloskundige probeert, eventueel samen met de klachtenfunctionaris, uw klacht binnen zes weken af te handelen. Binnen deze periode ontvangt u van ons bericht wat we hebben gedaan met uw klacht. Als u er met de verloskundige en de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschilleninstantie Verloskunde. Deze onafhankelijke instantie onderzoekt en beoordeelt of uw klacht gegrond is. Zij doet hierover een bindende uitspraak.
Kijk voor meer informatie op de website van de Geschilleninstantie Verloskunde.

De zwangerschap

De zwangerschap is een periode van grote lichamelijke en emotionele veranderingen. Elke vrouw ervaart deze anders. Soms voel je je opperbest maar daarnaast kunnen er ook diverse zwangerschapklachten ontstaan die bijvoorbeeld het werken (tijdelijk) kunnen bemoeilijken. Meer informatie over diverse zwangerschapklachten vindt je in de folder: Zwanger (deze ontvangt je op de eerste controle maar een digitale versie is ook te vinden op www.knovzwanger.nl)

Vooral in het begin van de zwangerschap zal je ook merken dat je wat meer moe bent en dat er matige tot ernstige misselijkheid kan optreden. Meestal verdwijnen deze klachten zo rond 12 weken zwangerschap als je lichaam zich voldoende heeft aangepast aan de nieuwe situatie. Indien de misselijkheid leidt tot gewichtsvermindering, is het verstandig contact op te nemen met de verloskundige.

Wil je graag wekelijks de ontwikkeling van je kindje bijhouden, kijk dan eens op de site van Jonge Gezinnen of abonneer je op de nieuwsbrief
http://www.oudersvannu.nl/zwanger-zijn/
Aanmelding

Je kan je al in een vroeg stadium aanmelden voor de zwangerschap. Dat is wel zo practisch gezien de diverse onderzoeken die nog plaats moeten gaan vinden. In sommige gevallen heb je daarnaast nog tijd nodig om een beslissing te kunnen nemen een onderzoek wel of niet te laten plaatsvinden. Een verwijzing voor de verloskundige van uw huisarts is niet noodzakelijk. Je kan je rechtsstreeks aanmelden via deze site (inschrijfformulier) of telefonisch; 06 51007769

Tijdens het intakegesprek wordt o.a gesproken over de mogelijkheid om onderzoek te laten doen naar de gezondheid van de baby. Om meer zekerheid te krijgen of de baby mogelijk een syndroom heeft, kan voor de combinatietest/nekplooimeting gekozen worden. Je krijgt daar alle informatie over mee. De volgende linken kunnen je alvast helpen een overwogen keuze te maken deze test wel of niet te laten uitvoeren.

www.prenatalescreening.nl/keuzehulp.php

Controles en onderzoeken

De controles
Controles vinden op afspraak plaats en er wordt ruim tijd voor uitgetrokken, zodat ook al uw vragen aan bod kunnen komen. Het komt zelden voor dat het spreekuur uitloopt en hoewel het natuurlijk soms voor kan komen dat u er een vergeet, wordt het op prijs gesteld indien u op tijd komt of je afspraak tijdig verzet. Tijdens de eerste controle (intake) wordt uitgebreid stilgestaan bij eventuele eerdere zwangerschappen, de ziektegeschiedenis van de aanstaande ouders en ziektes of aangeboren afwijkingen die mogelijk in beide families voorkomen. Ook wordt er informatie en advies gegeven over de praktijkorganisatie, diverse onderzoeken en de leef- en eetgewoontes en wordt je in de gelegenheid gesteld vragen te stellen.

De vervolgcontroles vinden volgens een enigszins vastgesteld schema plaats met een oplopende frequentie naar iedere week op het eind van de zwangerschap. De bloeddruk wordt steeds gemeten, het gewicht wordt bepaald en vanaf de derde maand wordt naar het hartje van de baby geluisterd. Zie voor een uitgebreid controleschema de praktijkbrochure die u aan het begin van de zwangerschap meekrijgt. De groei en ligging van de baby wordt via uitwendig onderzoek en/of via de echo gecontroleerd. U krijgt bij de controles ook uitleg over de resultaten van de diverse onderzoeken, over de te volgen cursussen en de plaats van de bevalling. Er is steeds voldoende gelegenheid uw vragen te stellen.

In het kraambed komt de verloskundige regelmatig langs om moeder en baby te controleren en 6 weken na de bevalling vindt nog een nacontrole plaats. Zowel de zwangerschap als de bevalling wordt dan nog eens nabesproken en er worden nog adviezen gegeven voor een eventuele volgende zwangerschap. Kijk voor meer informatie op de pagina NA DE BEVALLING.

Reguliere onderzoek

Bij het standaard bloedonderzoek aan het begin van de zwangerschap wordt o.a gekeken naar de Bloedgroep Rhesus factor. Indien u Rhesusnegatief bent vindt er later in de zwangerschap een vervolgonderzoek plaats. Voor meer informatie hierover verwijs ik u naar bijgevoegde link van Sanquin. https://www.sanquin.nl/over-bloed/bloedgroepen/rhesusfactor

De termijnecho

Voor de termijnecho (de echo die bepaalt wat de uitgerekende datum is) krijgt u een verwijzing mee van de verloskundige. Vaak wordt er bij een zwangerschapduur van 32-34 weken daarnaast nog een groei echo of ligging echo afgesproken. de echo’s worden op de praktijk aangeboden behalve de 20 weken echo.

Prenatale screening

Elke aanstaande ouder vraagt zich af of de baby wel gezond zal zijn. Gelukkig worden de meeste kinderen gezond geboren. Een klein aantal van ongeveer 3 % heeft bij de geboorte een erfelijke aandoening of aangeboren afwijking. In de zwangerschap kan aanvullend onderzoek worden uitgevoerd. Dit kan een echo bij 20 weken zijn, een combinatietest en/of een NIPT. Deze mogelijkheden en ook de kosten daarvan worden uitgebreid besproken tijdens het eerste consult.

De combinatietest berekent de kans op de mogelijke aanwezigheid van het syndroom van Down-, Edwards- of Patau bij de ongeboren baby. Het onderzoek bestaat uit een echo van de baby waarbij de nekplooi wordt opgemeten (NT-meting) en bloedonderzoek bij de zwangere. Bij de nekplooimeting kunnen ook andere, vaak ernstige aandoeningen aan het licht komen. Het gaat dan om grote afwijkingen zoals het ontbreken van armen, benen, hersenen en/of open buik.

NIPT staat voor Non Invasieve Prenatale Test en stelt de mogelijke aanwezigheid van het syndroom van Down-, Edwards- of Patau bij de ongeboren baby vast. Met deze test wordt in het bloed van de zwangere gekeken naar DNA dat afkomstig is van de placenta (moederkoek). Het DNA van de placenta is bijna altijd hetzelfde als het DNA van de ongeboren baby.

De NIPT is geen vervanging voor de vlokkentest of vruchtwaterpunctie maar kan wel meer zekerheid geven over de gezondheid van de ongeboren baby.

Folder: screening op down-, edward- en patausyndroom

Indien er bij de combinatietest of NIPT een (verhoogde kan op een) afwijking bij de ongeboren baby wordt gevonden, kan er voor vervolg onderzoek worden gekozen. Vaak bestaande uit een vlokkentest of vruchtwaterpunctie.

De 20 weken echo (Structureel Echo Onderzoek)

De echo bij 20 weken wordt aan iedere zwangere aangeboden maar u bent niet verplicht deze te laten uitvoeren. Het betreft een medisch onderzoek en er wordt hierbij uitgebreid gekeken naar eventuele structurele afwijkingen van de baby (het is dus geen pretecho). De echo’s worden uitgevoerd in het echocentrum Focus in het Amphia Ziekenhuis

Folder: structureel echoscopisch onderzoek

Voor uitgebreidere en meest actuele informatie over deze testen verwijzen we je naar de website pns.nl.

Gezond zwanger

Indien je gezond leeft, is er geen reden om in de zwangerschap andere leef- en eetgewoontes te gaan gebruiken. De zwangerschap kan naast het werk wel behoorlijke belastend zijn. Vergeet dan ook niet af en toe wat tijd voor jezelf te nemen en dingen te doen waar je van kunt genieten.

Er zijn echter wel wat beperkingen ten aanzien van een aantal voedingsmiddelen en ook sommige infectieziekten kunnen van invloed zijn op de ontwikkeling van het kind. Lees daarom de volgende tekst met adviezen goed door en indien je vragen of twijfels heeft over bepaalde zaken, neem dan contact met de verloskundige.

Over zwangerschap en bevallen wordt veel geschreven in diverse media. Niet alles is echter wetenschappelijk verantwoord of van toepassing op je eigen zwangerschap. Op deze site vindt je alle aanbevolen adviezen, tips, literatuur en diverse relevante websites.

Je kunt alvast een kijkje nemen op de website
www.zwangerwijzer.nl
Door de vragenlijst in te vullen krijg je alvast goed inzicht op gezond zwanger worden en een gezonde zwangerschap doorzetten.

Besmettelijke ziekten
Soms kan het doormaken van een besmettelijke ziekte gevolgen hebben voor je kind. Heeft iemand in je omgeving een kinderziekte die gepaard gaat met vlekjes op de huid, zoals waterpokken, rode hond, de vijfde ziekte of ben je in contact geweest met iemand die een andere besmettelijke ziekte heeft? Neem dan contact op met de verloskundige.
Alcoholgebruik
Alcoholgebruik wordt afgeraden. Ook kleine hoeveelheden hebben een nadelige invloed op de ontwikkeling van het kind. (kans op miskramen, schade bij de hersenontwikkeling en andere organen en groeivertragingen).
Roken
Roken in de zwangerschap brengt risico’s met zich mee! Dit geldt ook voor “meeroken”. Sigaretten bevatten schadelijke stoffen die een sterk verminderde doorbloeding van de placenta veroorzaken. Hierdoor wordt de toevoer van zuurstof naar het kind sterk verminderd. Behalve de kans op vroeggeboorte en groeiachterstand kan roken ook wiegendood en aanleg voor ziektes aan de luchtwegen veroorzaken.
Medicijnen
Gebruik bij pijn Paracetamol zonder cafeïne of codeïne. Het gebruik van Ibuprofen, Naproxen of Aspirine is niet toegestaan. Bij twijfels over het gebruik van andere medicijnen is het zinvol de voorschrijvende arts of apotheek te raadplegen.

Sekualiteit
De beleving van intimiteit en seksualiteit tijdens de zwangerschap wisselt per persoon en per zwangerschap. Bij een normaal verlopende zwangerschap zijn er geen geboden of verboden ten aanzien van seks. Geslachtsgemeenschap kan geen miskraam of beschadiging van het kind veroorzaken.
Sporten
Ook in de zwangerschap is het belangrijk om lekker fit te zijn en te blijven. Neem dus voldoende beweging en voor sporten geldt: tijdens de zwangerschap kan je dat gerust blijven doen maar verminder dat als je merkt dat het klachten geeft of wanneer het u meer vermoeit dan normaal. Vermijd zogenaamde contactsporten zoals hockey of volleybal.
Reizen
U kunt tijdens de zwangerschap gerust op reis gaan. Neem de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht bij verre reizen en informeer bij de GGD voor evt inentingen. Na 26 weken krijg je van de verloskundige een verklaring mee indien je nog gaat vliegen.
Chemische stoffen
Pas op met gebruik van bepaalde stoffen zoals zoals schilderen met verf op terpentinebasis, ongediertebestrijdingsmiddelen, haarverf met loodhoudende oplossingen. Ventileer in ieder geval goed tijdens het schilderen.
Sauna en zonnebank
Beperk in de eerste 3 maanden van de zwangerschap het gebruik van (te) hete baden, sauna’s en zonnebanken. Gebruik in de zon een sterke beschermingsfactor en/of hoed ter voorkoming van een zwangerschapsmasker.
Toxoplasmose
Draag handschoenen bij het tuinieren en het schoonmaken van de kattenbak om besmetting met de Toxoplasmose parasiet te voorkomen.
Uw gewicht tijdens de zwangerschap
Je gewicht in de zwangerschap neemt gemiddeld 11 tot 16 kg toe (kind, vruchtwater, placenta, bloedvolume, borsten). Lijnen is in de zwangerschap niet toegestaan en net als te veel aankomen kan ook te weinig aankomen in sommige gevallen nadelig zijn voor een gezonde ontwikkeling van het kind. Voor meer info..

Stuitligging

Als de zwangerschap eindigt in een miskraam

Een miskraam komt vaak voor…

Bij 10 tot 20% van de zwangerschappen gaat het mis nadat de test positief was. In zoverre is een miskraam verdrietig, maar niet meteen iets om je zorgen over te maken. Meestal betreft het een ingreep van de natuur omdat er rond de bevruchting een afwijking is ontstaan of het vruchtje heeft zich niet goed ingenesteld in de baarmoeder.

Wanneer er twee miskramen of meer achter elkaar optreden, wordt gesproken van een herhaalde miskraam. Dit doet zich voor bij 1% van de vrouwen die zwanger willen worden. Twee of meer miskramen achter elkaar is reden voor onderzoek naar een eventuele oorzaak. Bij ongeveer de helft van deze paren speelt een onderliggende oorzaak of risicofactor een rol. Duidelijk is, dat de leeftijd van de aanstaande moeder de grootste risicofactor is. De kans op een herhaalde miskraam is, alleen op basis van leeftijd, 9% voor vrouwen tussen 20-24 jaar en loopt op tot 50-75% voor vrouwen tussen de 42-45 jaar. Naast leeftijd, is bij de helft van alle vrouwen de oorzaak onbekend. Dat maakt de spontane miskraam tot een moeilijk te behandelen aandoening.

Het krijgen van een miskraam is een ingrijpende gebeurtenis en wordt door vrouwen verschillend ervaren en verwerkt. Er zijn vrouwen die de draad van het leven weer snel oppakken, maar soms is hulp en steun noodzakelijk. Het lichamelijk herstel zich meestal vlot. De emotionele verwerking begint vaak pas na 4 tot 6 weken.

Sometimes the smallest things take up the most room in your heart.

Meer informatie over een (dreigende) miskraam en uitleg over oorzaken en mogelijke behandelingen kan je vinden op onderstaande site van Mirjam van Kreij. Daar vind je ook haar gratis e-boek met tips om je ongeboren kindje een plek te geven in je leven.

Website: www.miskraambegeleiding.nl

Zorg door aandacht, advies en persoonlijke begeleiding!